SEOytb là hệ thống sản xuất video clip chuyển đổi tất cả bài viết từ website bất kỳ thành video sống động , hỗ trợ upload lên nền tảng YOUTUBE./.