Nhiều hạn chế khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nền tảng YTB, SEOytb ra đời để lấp đầy khoảng trống đó.