YOUTUBE là nền tảng video với lượng người dùng lớn nhất hiện nay, lượng view “Đề Xuất” không hạn chế.